NHẬN DIỆN NÁM MẢNG VÀ CÁCH ĐIỀU TRỊ NÁM MẢNG HIỆU QUẢ

Nám da được phân ra làm 3 loại chính: nám mảng, nám chân sâu và nám hỗn hợp. Mỗi loại nám sẽ có một cách điều trị khác nhau, vì vậy để điều trị nám hiệu quả thì việc phân biệt được