TRỊ SẸO LỒI HIỆU QUẢ THEO LỜI KHUYÊN CỦA CHUYÊN GIA

Sẹo lồi qua một thời gian dài đã hình thành cấu trúc vững chắc cộng thêm những tổn thương làm cho quá trình điều trị trở nên khó khăn hơn. Sẹo lồi tuy không gây đau, ngứa nhưng lại ảnh